Kursus for enlige forældre med børn i alderen 8 - 16 år

Formalia på kurserne:
Deltagerantal:                            max. 12 personer
Underviser:                                 Psykoterapeut MPF Pia Halsted
Sted:                                             Svendborg eller efter aftale
Tid:                                               lørdage fra 9.30 – 15.00
Forplejning:                                Kaffe, the, frugt og sandwich
Priser kr.                                      4.000 pr. familie kr. 2.000 for enlige forældre
Ratebetaling er muligt:            Over 2 måneder


Dette udbytte får du på et forældrekursus
– Viden og indblik i egne ressourcer.
– Forståelse af samspil med børn ud fra deres udviklingsniveau
– Indsigt i barnets problemer og adfærd
– Hvordan stress virker på dig og dit barn og hvad du kan gøre
– Konkrete værktøjer til at hjælpe børnene i hverdagen
– Konkrete værktøjer til kommunikation og samarbejde
– Viden og træning i lederskab og ansvar
– Mere selvtillid og selvværd – tro på, at du slår til som forælder
– Værktøjer og arbejdshæfte med samspilsguide, refleksionsguide og samtalemodel


Kursusform:

Forældrekurset er et aktivt kursus. Deltagerne får mulighed for at afprøve værktøjerne. Deltagerne afprøver ligeledes forskellige måder at kommunikere på og kan inddrage deres egne udfordringer. Der er 14 dage imellem de 2 kursusdage. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion og praktiske øvelser. På kurserne kan du stille spørgsmål, ligesom der lægges op til erfaringsudveksling.

familieterapilogo_tilprodukter
Priser